Βραδιά Φιλμ: Η Φωτογραφία (1986) του Παπατάκη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις