Αφιέρωμα στον Σατγιαζίτ Ρέϊ
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις