Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης:Kλασικές Ευρωπαικές Ταινίες
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις