Δημοτικός Κινηματογράφος Απόλλων
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις