Κινηματογράφος Πάλας
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις