Σαν πέτρινα λιοντάρια στη μπασιά της νύχτας
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις