Στην αυλή του σχολείου
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις