Κρατικά Μπαλέτα Μόσχας  «Ο Καρυοθραύστης»
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις