Κρατικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Χορού
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις