Οδηγίες κοινότητας


Το more.com αποτελεί μια πλατφόρμα η οποία χρησιμοποιείται από πολλούς και διαφορετικούς χρήστες για να έρθουν πιο κοντά μέσω της συμμετοχής τους σε ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. 
Μέσω της πλατφόρμας μας, διοργανωτές και δημιουργοί έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να διαφημίζουν θεάματα, εκδηλώσεις, υπηρεσίες και προϊόντα με μία αυτοδιαχειριζόμενη (self-managed”) διαδικασία / πλατφόρμα, χωρίς τη μεσολάβηση ή τον άμεσο έλεγχο από την ομάδα της more.com.   
Η αξιοπιστία της πλατφόρμας μας είναι κάτι που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και αποβλέπουμε στην ορθή λειτουργία αυτής με σεβασμό, ασφαλή και καθ’ όλα νόμιμο τρόπο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναπτύξαμε αυτές τις Οδηγίες Κοινότητας, με σκοπό να περιγράψουμε με σαφήνεια τους τύπους θεαμάτων, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και περιεχομένου που ενθαρρύνουμε και απαγορεύουμε στο more.com, αντίστοιχα.  — Τελευταία ενημέρωση:Αύγουστος 2023 

Σημείωση: Η λίστα δεν είναι εξαντλητική και μπορούν να προστεθούν νέες οδηγίες σε αυτήν. Επομένως, είναι σημαντικό να ελέγχετε συχνά για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις. Παρακαλούμε σεβαστείτε απαρέγκλιτα αυτές τις Οδηγίες. Εάν συναντήσετε περιεχόμενο που παραβιάζει αυτές τις Οδηγίες, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο report@more.com περιγράφοντάς μας την εκδήλωση ή το περιεχόμενο που πιστεύετε ότι δεν τηρεί τις Οδηγίες Κοινότητας.

 

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ1. Δημιουργία εκδηλώσεων και προώθηση προϊόντων κάθε είδους

Η πλατφόρμα της more.com μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε εκδήλωσή σας - από θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφο, χορό, μουσικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, και οτιδήποτε άλλο διοργανώνετε. Επιπλέον, μπορείτε να εκθέσετε και να προωθήσετε προϊόντα κάθε είδους, συναφή ή μη με τις εκδηλώσεις σας.  Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τη χρήση περιεχομένου που προάγει διαφορετικούς πολιτισμούς, κουλτούρες, απόψεις και ιδέες. Εκφραστείτε και εμπνεύστε την Κοινότητά μας με τη δική σας ξεχωριστή εκδήλωση. 

2. Δημοσίευση ασφαλούς περιεχομένου 

Είστε ευπρόσδεκτοι να καταχωρήσετε τις εκδηλώσεις σας, υπό τον όρο ότι δεν περιέχουν περιεχόμενο ακατάλληλο, δεν προάγουν το μίσος ή τη βία και δεν παραβιάζουν με άλλο τρόπο αυτές τις Οδηγίες Κοινότητας, τον νόμο ή δικαιώματα τρίτων. Το περιεχόμενο που καταχωρείτε μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες/εικόνες, βίντεο, λογότυπα και κείμενα. 

3. Δημοσίευση ασφαλών εκδηλώσεων και προϊόντων 

Οφείλετε να φροντίζετε, ώστε να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχετε μια ασφαλή εμπειρία σε όλους τους συμμετέχοντες στην εκδήλωσή σας και αποδέκτες των προϊόντων σας όσον αφορά σε υγειονομικά μέτρα, μέτρα προστασίας σωματικής ακεραιότητας, μέτρα σεβασμού στη διαφορετικότητα των ατόμων κ.α. 

ΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 


Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το more.com για να δημοσιεύσετε περιεχόμενο ή να εμπλακείτε σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που είναι (κατά την αποκλειστική μας αξιολόγηση και το νόμο) προσβλητική, επιβλαβής ή ακατάλληλη για το γενικό κοινό ή που πιστεύουμε ότι αποτελεί ή είναι πιθανό να ενθαρρύνει ή να προωθήσει οποιαδήποτε επιβλαβή, βίαιη ή παράνομη δραστηριότητα ή αποτέλεσμα. Παρακάτω, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και περιεχομένου που δεν επιτρέπονται μέσω των υπηρεσιών της more.com. 

1. Προώθηση παράνομων ή ακατάλληλων δραστηριοτήτων 

Το more.com δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση επιβλαβών ή εγκληματικών δραστηριοτήτων οποιουδήποτε είδους. Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε ή να προωθείτε εκδηλώσεις μέσω του more.com που αποτελούν ή προωθούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: Σεξουαλική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών συνοδείας) ή πορνογραφία Παράνομη δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών Πώληση ή χρήση παράνομων ναρκωτικών, άλλων παράνομων ουσιών ή θρεπτικών ουσιών Δραστηριότητες που προωθούν κυρίως οποιοδήποτε άλλο εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία, όπως μια "πληροφοριακή διαφήμιση", εκτός εάν αυτή η προώθηση υποδεικνύεται ρητά στους χρήστες με νομικά επαρκή τρόπο, όπως μέσω μιας εμφανούς λεζάντας "Διαφήμιση" Μη εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων Λοταρίες, κληρώσεις ή δώρα που δεν αποτελούν μέρος μιας ζωντανής εκδήλωσης που αναφέρεται στο More.com ή που απαγορεύονται άλλως από το νόμο Καταχωρήσεις που προωθούν την πώληση ή τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών που δεν σχετίζονται άμεσα με μια ζωντανή εκδήλωση που αναφέρεται στο More.com Δραστηριότητες που εξευτελίζουν, παρενοχλούν, εκφοβίζουν, απειλούν ή εκφράζουν μίσος προς οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, φυλή, εθνικότητα, θρησκεία, εθνική καταγωγή, ταυτότητα φύλου, σεξουαλικό προσανατολισμό, αναπηρία, ηλικία. Πώληση, διανομή (συμπεριλαμβανομένων κληρώσεων, δημοπρασιών, δώρων), παράνομης χρήσης ή εμπορίας (i) πυροβόλων όπλων, εξαρτημάτων πυροβόλων όπλων ή υλικού εξοπλισμού και πυρομαχικών ή (ii) όπλα και άλλες συσκευές σχεδιασμένες να προκαλούν σωματικό τραυματισμό Πώληση και διανομή προϊόντων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του νόμου. Τρομοκρατική δραστηριότητα ή οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα.

2. Δημοσίευση επικίνδυνου ή βίαιου περιεχόμενου, ή εκδηλώσεις από επικίνδυνους οργανισμούς ή οργανισμούς που προάγουν τη βία ή το μίσος 

Δεν επιτρέπουμε στην πλατφόρμα μας περιεχόμενο ή οργανισμούς που προάγουν ή ενθαρρύνουν το μίσος, τη βία ή την παρενόχληση τρίτων. Συγκεκριμένα, απαγορεύουμε περιεχόμενο ή οργανώσεις που προάγουν το μίσος ή την παρενόχληση ατόμων ή ομάδων με βάση τη φυλή ή την εθνικότητα, την καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία, το φύλο, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Αυτή η απαγόρευση επεκτείνεται στη δημόσια προώθηση αυτού του τύπου απαγορευμένης συμπεριφοράς, είτε αφορά είτε όχι την εκδήλωση ή το περιεχόμενο αυτής που παρουσιάζεται στην πλατφόρμα μας.

3. Δημοσίευση επιβλαβούς ή παράνομου περιεχομένου 

Αναμένουμε από όλους τους συνεργάτες - διοργανωτές να σέβονται τα άτομα, τους οργανισμούς και τις ομάδες που αποτελούν μέρος της Κοινότητας μας. Δεν μπορείτε να διανέμετε ή να προωθείτε οποιοδήποτε γραπτό ή άλλο περιεχόμενο μέσω των υπηρεσιών μας που:  Υποδύονται οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε κυβερνητικού αξιωματούχου ή δημοσίου προσώπου Δηλώνουν ψευδώς ή με άλλο τρόπο παραποιούν τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα Προάγουν ή ενθαρρύνουν περιεχόμενο βίας, μίσους ή επικίνδυνο περιεχόμενο (όπως επίσης περιγράφεται παραπάνω) Συκοφαντούν ή δυσφημούν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο Εισβάλλουν στην ιδιωτική ζωή οποιουδήποτε ατόμου ή περιέχουν την ομοιότητα ενός ατόμου χωρίς την άδειά του Παρενοχλούν, απειλούν ή επιδιώκουν να εκφοβίσουν οποιοδήποτε άτομο Προωθούν δυνητικά επιβλαβή παραπληροφόρηση ή σκόπιμα παραπλανητική παραπληροφόρηση Είναι δόλια, παραπλανητικά ή προκαλούν αδικοπρακτική ευθύνη Προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή εμπορικών μυστικών, εκτός εάν έχετε τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση / άδεια του κατόχου αυτών των δικαιωμάτων.

4. Μεταπώληση εισιτηρίων, συμμετοχή σε απαγορευμένες πωλήσεις ή διαφημίσεις 

Το more.com είναι μια πλατφόρμα για εξουσιοδοτημένους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να έχουν τα κατά νόμο δικαιώματα και άδειες για τα θεάματα / εκδηλώσεις που διοργανώνουν, με σκοπό την προώθηση και την πώληση εισιτηρίων εκδηλώσεών τους. Η πλατφόρμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταπώληση εισιτηρίων, τη διαχείριση κληρώσεων, διαγωνισμών ή τυχερών παιχνιδιών οποιασδήποτε φύσης ή με άλλο τρόπο για τη διευκόλυνση της πώλησης οτιδήποτε άλλου εκτός από ένα εισιτήριο για τη δική σας εκδήλωση (εξαιρούνται: εμπορεύματα merchandising ή καταλύματα που έχουν προστεθεί ως επιλογή σε συνδυασμό ή και σχετίζονται με ένα εισιτήριο εκδήλωσης). Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες του more.com για:  Συλλογή, εξαγωγή οποιωνδήποτε πληροφοριών από τις Υπηρεσίες του more.com για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, όπως η μεταπώληση πληροφοριών (είτε προσωπικές ή άλλες πληροφορίες), ή η δημιουργία νέου συνόλου δεδομένων ή υπηρεσίας Δημοσίευση ή μετάδοση οποιασδήποτε ανεπιθύμητης διαφήμισης, προωθητικού υλικού, "άχρηστης αλληλογραφίας", "ανεπιθύμητης αλληλογραφίας", "αλυσιδωτής επιστολής", "συστήματος πυραμίδας", έρευνας, επενδυτικής ευκαιρίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εμπορικής παρότρυνσης (εκτός από τις ίδιες τις εκδηλώσεις χορηγίας). 

5. Παρεμβολή στις Υπηρεσίες της More.com 

Για να διατηρήσετε την ασφάλεια και την ακεραιότητα των υπηρεσιών του more.com, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα από τα ακόλουθα: Παρεμβολή ή διακοπή της λειτουργίας των υπηρεσιών του more.com ή των διακομιστών ή των δικτύων που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση των Υπηρεσιών Δημοσίευση ή μετάδοση ενός ιού, δούρειο ίππου (trojan), κακόβουλο λογισμικό υποκλοπής spyware, rootkit, cancelbot ή άλλο κώδικα, αρχείο ή πρόγραμμα υπολογιστή που είναι επιβλαβές ή προορίζεται να βλάψει ή να παραβιάσει τη λειτουργία του ή για την παρακολούθηση της χρήσης οποιουδήποτε υλικού, λογισμικού ή εξοπλισμού Πρόσβαση ή προγραμματισμός οποιασδήποτε τεχνολογίας για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέσω οποιουδήποτε ρομπότ ή "ρομπότ", τεχνολογίας ανίχνευσης ή απόξεσης ή άλλης τεχνολογίας εξαγωγής (για οποιονδήποτε σκοπό) Προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις υπηρεσίες, σε άλλους λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες, μέσω εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου μέσου.

6. Παραβίαση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Τρίτων 

Δεν επιτρέπεται να ανεβάσετε ή να διανείμετε περιεχόμενο στο more.com χωρίς να έχετε ρητώς το δικαίωμα / άδεια να το μεταδίδετε βάσει σχετικής νομοθεσίας ή βάσει συμβατικών ή εμπιστευτικών σχέσεων (όπως ενδεικτικά εμπιστευτικές πληροφορίες ή ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή βάσει συμφωνιών περί μη δημοσιοποιήσεως). Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, όλες τις εικόνες, τα λογότυπα, τα βίντεο και τα κείμενα που έχουν μεταφορτωθεί στην καταχώρηση εκδήλωσής σας. Επιπλέον, απαγορεύεται να πράξετε τα ακόλουθα μέσω του more.com: Αφαίρεση οποιασδήποτε σημείωσης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων Αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή άλλη εκμετάλλευση οποιουδήποτε τμήματος ή πτυχής των Υπηρεσιών, για οποιουσδήποτε εμπορικούς σκοπούς.

7. Παραβίαση προσωπικών δεδομένων 

Επισημαίνουμε να είστε προσεκτικοί σχετικά με το είδος των πληροφοριών που ζητάτε. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το More.com για τη συλλογή προσωπικών στοιχείων όπως στοιχείων καρτών πληρωμής, αριθμών κοινωνικής ασφάλισης, ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών που δεν είναι απολύτως απαραίτητες για τη διαχείριση της εκδήλωσής σας και δεν είναι διαθέσιμες για συλλογή μέσω εναλλακτικών μεθόδων. 

8. Δημοσίευση ακατάλληλου περιεχομένου 

Το more.com δεν επιτρέπει τη δημοσίευση ή προώθηση πορνογραφικού, ακατάλληλου, βίαιου ή ευαίσθητου περιεχομένου. Αυτό ισχύει για όλο το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο και περιγραφών. Κατανοούμε ότι το γυμνό περιεχόμενο δε θεωρείται πάντα πορνογραφικό και ότι συγκεκριμένο ευαίσθητο περιεχόμενο μπορεί να είναι απαραίτητο για να τονιστεί η φύση μιας εκδήλωσης στις Υπηρεσίες μας. Θα αφαιρέσουμε περιεχόμενο που εκθέτει ορισμένα μέρη του σώματος ή έχει ως σκοπό να προάγει τη βία, ή κυρίως να σοκάρει τον θεατή. Πέραν τούτου, ενδέχεται να επιλέξουμε να αφαιρέσουμε ή να καταστήσουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο ως ιδιωτικό, για να διασφαλίσουμε ένα γενικώς αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας και καταλληλότητας για την πλειοψηφία της Κοινότητας. 


ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ 

Στόχος μας είναι να προωθήσουμε μια Κοινότητα με ασφάλεια και σεβασμό. Εάν πέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε καταχώρηση ή περιεχόμενο που μπορεί να παραβιάζει τις Οδηγίες Κοινότητας ή τους Όρους Χρήσης του more.com, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο report@more.com περιγράφοντάς μας την εκδήλωση ή το περιεχόμενο που πιστεύετε ότι δεν τηρεί τις Οδηγίες Κοινότητας. Θα εξετάσουμε κάθε αναφορά και ανάλογα με τη φύση της, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι το more.com ενθαρρύνει μια ποικιλόμορφη, πολυπολιτισμική, παγκόσμια Κοινότητα, επομένως κάποιο περιεχόμενο που θεωρείτε προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο ενδέχεται να μην παραβιάζει γενικώς τις Οδηγίες Κοινότητας και εν τέλει να μην αφαιρεθεί. Εκτιμούμε πραγματικά τη δυνατότητα που μας δίνεται να ακούμε τα σχόλιά μας. 


ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Εάν διαπιστώσουμε ότι το περιεχόμενο παραβαίνει τις Οδηγίες Κοινότητας, ενδέχεται να αφαιρέσουμε μόνο το σχετικό περιεχόμενο, να αφαιρέσουμε ολόκληρη τη δημοσίευση της εκδήλωσης  ή να προβούμε σε εναλλακτικές ενέργειες που το more.com κρίνει ότι είναι, κατά περίπτωση, κατάλληλες, δεδομένων των συνθηκών που περιβάλλουν το περιεχόμενο. Εάν η κατάχρηση των Υπηρεσιών μας είναι σοβαρή και σημαντική (κατά την αποκλειστική μας αξιολόγηση), ενδέχεται επίσης να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον σχετικό λογαριασμό χρήστη ή διοργανωτή. 

Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει το ενδεχόμενο συγκεκριμένο περιεχόμενο, παρόλο που μπορεί να μην παραβιάζει συγκεκριμένο άρθρο των Οδηγιών Κοινότητας, να εξακολουθεί να είναι ακατάλληλο για την Κοινότητά μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να αποφασίσουμε να καταστήσουμε το περιεχόμενο ιδιωτικό ή με άλλο τρόπο να μειώσουμε την εμφάνισή του στον ιστότοπό μας. 

Εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης σε κάποιον ή ομάδα ατόμων ή άμεσες απειλές για τη δημόσια ασφάλεια, όχι μόνο αναλαμβάνουμε δράση στον ιστότοπό μας, αλλά θα συνεργαστούμε επίσης με τις αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την περίπτωση και κατά την κρίση μας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτό περιλαμβάνει την έκδοση αναφορών για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε αρχές όπως το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά. Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο ως αποτέλεσμα περιεχομένου που δημοσιεύεται στο more.com, επικοινωνήστε πρώτα με τις αρμόδιες αρχές. Αφού αναφέρετε το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές, αναφέρετε και σε εμάς το ζήτημα με e-mail στο report@more.com.