Νομική σημείωση


Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.more.com (καλούμενος στο εξής «Website»), έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρίας με την επωνυμία «MORE.COM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Arcania Business Center, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, με ΑΦΜ 998988329, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με αρ. ΓΕΜΗ 006549001000 (καλούμενη στο εξής «more.com»), η οποία ανήκει κατά 100% στην κυπριακή εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «WEREALIZE.COM LIMITED», η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, Ρωμανού 2, TLAIS TOWER 1ος όροφος, Γραφείο 101, Τ.Κ. 1070. 

•Το σύνολο των πληροφοριών, των στοιχείων και των απεικονίσεων και εν γένει του περιεχομένου που αναρτάται στο Website καθώς και του λογισμικού και των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του εικαστικού μέρους, των σημάτων και των λογοτύπων, που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία και τη διαχείριση του Website, αποτελούν κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία της more.com ή των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων. Η more.com συγκεντρώνει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αναρτά και γνωστοποιεί μέσω του Website κυρίως από Τρίτους Παρόχους και δεν δύναται να εγγυηθεί την αλήθεια, την ποιότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών. Παρόλα αυτά, καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν ότι οι πληροφορίες του προέρχονται από αξιόπιστες και έγκυρες πηγές.

•Κάθε χρήστης του Website οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες μέσω του Website πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους, δηλαδή για τη ολοκλήρωση της υπηρεσίας που έχει επιλέξει μέσω του Website και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης, εμπορευματοποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών άλλως χρήσης που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους.

•Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, που αναρτώνται ή/ και γνωστοποιούνται στο Website ανήκουν στη more.com ή στους Τρίτους Παρόχους στους οποίους αναφέρονται ή/ και στους δικαιοπαρόχους αυτών. Κάθε χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια χρήσης, αναπαραγωγής, αντιγραφής, εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αλλοίωσης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων αυτών καθώς και από οποιαδήποτε απόπειρα παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πάροχο του περιεχομένου, δικαιούχο των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τους παρόχους των υπηρεσιών ή/ και την ταυτότητα του διαχειριστή του Website.

•Ρητώς διευκρινίζεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ή και να εκμεταλλευτούν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Website από τη more.com ή/ και Τρίτους Παρόχους για εμπορικό ή άλλο -πέραν της ιδιωτικής / προσωπικής χρήσης- σκοπό, π.χ. για την παροχή αντιστοίχων ή άλλων υπηρεσιών προς τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

•Όλες οι υπηρεσίες που διατίθενται προς πώληση από το Website παρέχονται σύμφωνα με τους εκάστοτε γενικούς ή και ειδικούς όρους που διέπουν την κάθε υπηρεσία και τους οποίους κάθε χρήστης του Website προαπαιτείται να διαβάσει και αποδεχθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς του.

•Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι χρήστες στη more.com μέσω του Website συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.

•Ασφάλεια Συναλλαγών: Αναγνωρίζουμε ότι η ασφάλεια των συναλλαγών είναι θέμα υψίστης σημασίας. Για την ολοκλήρωση των συναλλαγών/πληρωμών που πραγματοποιούνται μέσω του Website η more.com συνεργάζεται με τη «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (καλούμενη εφεξής “VIVA PAYMENTS”) η οποία είναι νομίμως αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος, για ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο. Η VIVA PAYMENTS διαθέτει την απαιτούμενη πιστοποίηση PCI-DSS που επιβάλλεται από τους Διεθνείς Οργανισμούς, και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας, η οποία αξιολογείται με συνεχόμενους ελέγχους από πιστοποιημένο security auditor. Η VIVA PAYMENTS δεν τηρεί δεδομένα καρτών πληρωμών πελατών στα συστήματά της. Όλα τα δεδομένα μεταδίδονται κρυπτογραφημένα στις συνεργαζόμενες Τράπεζες.