Όροι χρήσης


 

1.   Γενικοί Όροι
1.1 Ειδικοί Όροι Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Μεταφοράς
1.2 Ειδικοί Όροι αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων
1.3 Ειδικοί Όροι αγοράς προϊόντων ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας
2.   Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο 

 


1. Γενικοί Όροι


A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ("WEBSITE")

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, http://www.more.com/, καλούμενος στο εξής “Website”, έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρίας μετην επωνυμία «MORE.COM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MORE.COM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Arcania Business Center, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, αρ. 18-20, με ΑΦΜ 998988329, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με αρ. ΓΕΜΗ 006549001000, λειτουργεί ως πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και είναι, μεταξύ άλλων:

• Αδειοδοτημένη ως Τουριστικός πράκτορας από τον ΕΟΤ (αρ. ΜΗΤΕ: 0259Ε60000449100)

H MORE.COM ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εφεξής MORE.COM) είναι η μόνη κυρία, άλλως δικαιούχος, του περιεχομένου του Website, στο οποίο αναρτά πληροφορίες τόσο η ίδια όσο και οι Τρίτοι Πάροχοι με δική τους πρωτοβουλία και αυτοεξυπηρετούμενη διαδικασία (self-managed), οι οποίοι οφείλουν να έχουν εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια και δικαιώματα για τη χρήση των πληροφοριών που αναρτούν σε αυτό από τους εκάστοτε φερόμενους ως δικαιοπαρόχους και να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες Κοινότητας.

Το Website έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό την παροχή από τη MORE.COM προς τους χρήστες του Website της δυνατότητας λήψης των ακόλουθων υπηρεσιών/αγαθών:

• Τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με αγαθά ψυχαγωγίας, όπως ενδεικτικά, πολιτιστικά θεάματα (π.χ. συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές κινηματογραφικών ταινιών, μουσεία κ.λπ.), αθλητικά θεάματα κ.ά., έλεγχος διαθεσιμότητας εισιτηρίων και κράτηση ή/και αγορά εισιτηρίων των θεαμάτων αυτών που παρέχουν Τρίτοι Πάροχοι καθώς και αγορά προϊόντων συναφών με τα θεάματα.

• Τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τουριστικά αγαθά, όπως οι υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς από/προς διάφορους προορισμούς, τη διαθεσιμότητα ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ή/και αγορά των αγαθών που παρέχουν Τρίτοι Πάροχοι.

• Τη διαμεσολάβηση ασφαλιστικών υπηρεσιών σχετικά με την ασφάλιση των εισιτηρίων για θεάματα / εκδηλώσεις.

• Την προμήθεια κωδικών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας.

• H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών από τη MORE.COM πραγματοποιείται ή/και ολοκληρώνεται από το σύνολο των καναλιών του δικτύου της, δηλαδή είτε από το Website είτε μέσω άλλων σημείων παρουσίας του, φυσικών ή μη, συμπεριλαμβανομένων σημείων συνεργατών της, σύμφωνα με τις οδηγίες, τους όρους και προϋποθέσεις που γνωστοποιούνται στο χρήστη πριν την πραγματοποίηση της αγοράς του. Μέρος των ανωτέρω υπηρεσιών παρέχεται και μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (more.com), σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες που γνωστοποιούνται στο χρήστη κατά την εγγραφή του στην εφαρμογή, στην οποία εφαρμόζονται αναλογικά οι όροι του παρόντος.

Η MORE.COM ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής διάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από τον πάροχο κάθε αγαθού ή/και τρίτο διαμεσολαβητή υπηρεσιών, καλουμένου στο εξής «Τρίτος Πάροχος», που προβάλλεται και γνωστοποιείται στο Website και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός, δηλαδή ο Τρίτος Πάροχος, θέτει, διαμορφώνει και γνωστοποιεί προς τους χρήστες των υπηρεσιών/αγαθών που παρέχει. Τα στοιχεία (όνομα / επωνυμία, διεύθυνση / έδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ) του Τρίτου Παρόχου και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, email) καθώς και η Πολιτική αλλαγών και ακυρώσεων εισιτηρίων (Βλ. κατωτέρω Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ) αναρτώνται στο Website και γνωστοποιούνται στον καταναλωτή πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

B) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

• Η πρόσβαση ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών, των υπηρεσιών της MORE.COM και των αγαθών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι, όπως οι υπηρεσίες και τα αγαθά αυτά παρουσιάζονται στο Website, ανεξαρτήτως του από ποιο κανάλι της MORE.COM ο χρήστης επιλέγει τη λήψη τους, προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων – Γενικών, αλλά και Ειδικών Όρων ανά τύπο υπηρεσίας, καθώς και των όρων χρήσης που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν οι Τρίτοι Πάροχοι προς το κοινό και αφορούν το εκάστοτε αγαθό / υπηρεσία που παρέχουν.
• Κατά τη διαδικασία πρόσβασης στο Website και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται από τους χρήστες η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιών.
• Η MORE.COM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στο Website αντικαθιστώντας την προηγούμενη και είναι η μοναδική εκάστοτε ισχύουσα. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του Website να ενημερώνονται σχετικά και, εφόσον απαιτείται, να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.
• Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την προμήθεια των αγαθών Τρίτων Παρόχων που επιλέγουν, τα οποία προβάλλονται ή/και παρέχονται μέσω του Website. Η γνώση και η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε χρήστη ο οποίος, πριν από την αγορά οποιουδήποτε αγαθού/υπηρεσίας που προβάλλονται ή/και παρέχονται στο Website, οφείλει να προβαίνει σε ενημέρωση και αποδοχή τους μέσω της διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνουν, ορίζουν και γνωστοποιούν οι Τρίτoι Πάροχοι. Η MORE.COM ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά ούτε οφείλει να εξασφαλίσει οποιαδήποτε διαδικασία γνωστοποίησης και αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων μέσω του Website, παρά μόνο των περιπτώσεων και στο βαθμό που αυτό τυχόν επιβάλλεται, από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
• Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης που ορίζουν και γνωστοποιούν είτε οι Τρίτοι Πάροχοι είτε η MORE.COM, οφείλει να απέχει από τη χρήση του Website και των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι όλοι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη. Δεν είναι δυνατή η εν μέρει αποδοχή των όρων.

Οι όροι της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στο μέτρο του δυνατού και για τηλεφωνικές παραγγελίες που πραγματοποιεί ο χρήστης των υπηρεσιών της MORE.COM, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση γνωστοποιούνται στο χρήστη πριν την ολοκλήρωση εκάστης συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή, η μη προβολή οποιασδήποτε αντίρρησης από το χρήστη μέχρι την ολοκλήρωση της αγοράς τους ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των εν λόγω όρων.

 

Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

• Οι παρεχόμενες από τη MORE.COM υπηρεσίες διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του Website και μέσω της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου "more.com". Πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Website προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο διαδίκτυο.
• Επιπλέον της διαδικασίας ηλεκτρονικής πρόσβασης και παροχής των υπηρεσιών, η MORE.COM παρέχει στους χρήστες και τη δυνατότητα τηλεφωνικής κράτησης με αστική χρέωση. Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση τηλεφωνικής κράτησης και προμήθειας των παρεχομένων αγαθών.
• Οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων προσώπων να είναι αρμοδίως και σχετικώς εξουσιοδοτημένοι.
• Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μέσω του Website είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τον χρήστη και η συλλογή και επεξεργασία από τη MORE.COM πληροφοριών που τον αφορούν και δύνανται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Ο εκάστοτε χρήστης του Website και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών παρέχει την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του προς τη MORE.COM να συλλέγει, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει σε Τρίτους Παρόχους τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω υπό τον όρο "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ". Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία ή/και διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οφείλει να παύσει και να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι όλοι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.
• Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται εγγραφή του χρήστη για τη λήψη ή/ και διαχείριση των υπηρεσιών που αιτείται ή λαμβάνει από το MORE.COM τόσο η διαδικασία όσο και τα στοιχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται εκάστοτε για την εγγραφή (sign up) ή/ και είσοδο (login) του χρήστη στην ηλεκτρονική μερίδα του προσδιορίζονται και μπορούν να τροποποιούνται εκάστοτε μονομερώς κατά την κρίση του MORE.COM και περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά και ανά περίπτωση, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό Ελληνικού κινητού τηλεφώνου, κ.λ.π. Αδυναμία τήρησης της απαιτούμενης διαδικασίας ή/ και εισαγωγής των αιτούμενων στοιχείων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης στην ηλεκτρονική μερίδα ή και στις Υπηρεσίες.

 

Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ" (Διαθέσιμη μόνο για την Ελλάδα)

 

• Για την πλειοψηφία των παρεχομένων, μέσω του Website και της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, υπηρεσιών παρέχεται δυνατότητα κράτησης, δηλαδή εκ των προτέρων δέσμευση διαθέσιμης υπηρεσίας κατόπιν σχετικής ρητής εντολής από τον εκάστοτε χρήστη. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οφείλει να εξοφλήσει το αντίστοιχο τίμημα εκτός εάν άλλως προβλέπεται, σύμφωνα με την εφαρμοστέα στην υπηρεσία που επέλεξε διαδικασία ακύρωσης κρατήσεων, την οποία τυχόν ακολούθησε.
• Ακολουθώντας τη διαδικασία κρατήσεων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και προβλέπεται στο Website, ο εκάστοτε χρήστης δίνει εντολή στη MORE.COM να διαμεσολαβήσει για την προμήθεια του επιλεγμένου αγαθού από τον Τρίτο Πάροχο.
• Η επιβεβαίωση των κρατήσεων πραγματοποιείται από τον Τρίτο Πάροχο και η MORE<.COM αναλαμβάνει να ενημερώσει τον χρήστη/εντολέα της σχετικά με την επιβεβαίωση αυτή.
• Η συναλλαγή που αφορά τόσο στην κράτηση όσο και στην προμήθεια του εκάστοτε επιλεγμένου αγαθού ολοκληρώνεται μεταξύ του χρήστη και του Τρίτου Παρόχου, ο οποίος τελικά το παρέχει. Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει γνώση και να αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους που θέτει ο εκάστοτε Τρίτος Πάροχος σχετικά με την προμήθεια του αγαθού που επιλέγει και λαμβάνει και φέρει τη σχετική ευθύνη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στα στοιχεία του αγαθού/της υπηρεσίας (όπως ενδεικτικά αλλαγή ημερομηνίας, τόπου διεξαγωγής κλπ) που έχει επιλέξει και κρατήσει ο εκάστοτε χρήστης, η MORE.COM θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να επικοινωνήσει στο χρήστη τη μεταβολή αυτή, υπό την προϋπόθεση και επιφύλαξη ότι έχει λάβει σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο Τρίτο Πάροχο εγκαίρως. Η MORE.COM δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία του αγαθού/υπηρεσίας που έχει επιλέξει και κρατήσει ο χρήστης.

 

Ε) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

• Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ της MORE.COM και των χρηστών του Website να πραγματοποιείται έγκυρα κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στη MORE.COM για το σκοπό αυτό.
• Κάθε χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί στη MORE.COM τα αληθή του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας είναι ο νόμιμος χρήστης.
•Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με τη MORE.COM εντός του ωραρίου λειτουργίας που αναφέρεται κατωτέρω, ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@more.com, αλλιώς ηλεκτρονικά επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μέσω του διαθέσιμου εργαλείου Live Chat στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας εντός των ωρών 9.00 - 21.00, παρέχοντας γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μερών. Αναφορικά με τα εισιτήρια των θεαμάτων / εκδηλώσεων, υπάρχει, επιπλέον, η δυνατότητα επικοινωνίας και μέσω του αριθμού 2117700000 για την παροχή υπηρεσιών καταλόγου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
•Ο τρόπος και τα μέσα επικοινωνίας του χρήστη με τους Τρίτους Παρόχους ορίζεται από τους ίδιους, σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτοί διαμορφώνουν και γνωστοποιούν.
•Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας του χρήστη μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/και άρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας/αγαθού ή/και σε αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από τη χρήση του Website ή/και των υπηρεσιών της MORE.COM ή/και των Τρίτων Παρόχων και, παράλληλα, σε ευθύνη του χρήστη για την αποπληρωμή της υπηρεσίας/αγαθού, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη για αποζημίωση καθώς και ποινική ευθύνη.
•Οι χρήστες αποδέχονται και παρέχουν την άδειά τους στη MORE.COM να γνωστοποιεί και να διαβιβάζει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στους Τρίτους Παρόχους και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι απαραίτητο να τα γνωρίζει, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παροχή του αγαθού/της υπηρεσίας που επέλεξε ο χρήστης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω στον όρο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».
•Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, η MORE.COM διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την κράτηση του χρήστη ενημερώνοντάς τον σχετικά, ενώ, περαιτέρω, δεν αποκλείεται οποιαδήποτε αστική και ποινική ευθύνη του χρήστη.

   

 

ΣΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

•Οι τιμές που αναγράφονται στο Website σε αντιστοίχιση με κάθε προσφερόμενο αγαθό/υπηρεσία αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, το σύνολο των αναλογούντων φόρων και τελών, καθώς και την τυχόν αμοιβή της MORE.COM για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του Website, που ισχύουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κράτησης, άλλως κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στο Website.
•Το κόστος κάθε αγαθού που προσφέρεται μέσω του Website καθορίζεται από τον αντίστοιχο Τρίτο Πάροχο και γνωστοποιείται μαζί με τους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη στη MORE.COM. Η MORE.COM ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαμόρφωση ή/και τις μεταβολές των τιμών αυτών.
•Οι ως άνω τιμές που αναγράφονται στο μπορούν να τροποποιηθούν από τη MORE.COM ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρατήσεων, εφόσον ο Τρίτος Πάροχος που διαμόρφωσε και γνωστοποίησε τη συγκεκριμένη τιμή προβεί σε σχετική τροποποίηση και γνωστοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι τυχόν μεταβολές των τιμών μετά την επιβεβαίωση της κράτησης πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οφείλονται κυρίως σε αύξηση της επιβαλλόμενης φορολογίας, τελών ή/και δασμών.
• Το αντίτιμο κάθε αγαθού/υπηρεσίας εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που γνωστοποιείται στο Website. Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω κάρτας πληρωμών του συγκεκριμένου τύπου ή τύπων που γνωστοποιούνται στο Website, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Google Pay, Viva.com ή Apple Pay, ενώ για τις περισσότερες από τις υπηρεσίες MORE.COM στην Ελλάδα παρέχεται επίσης και η δυνατότητα εξόφλησης με κάρτες πληρωμών και με μετρητά σε φυσικά σημεία πώλησης, σύμφωνα με τις οδηγίες και προϋποθέσεις που εκάστοτε γνωστοποιεί η MORE.COM στο χρήστη.
• Τα στοιχεία του κατόχου της κάρτας πληρωμών διαβιβάζονται αυτομάτως στον συνεργαζόμενο με τη MORE.COM Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της κάρτας για την περίπτωση προμήθειας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Σε περίπτωση κράτησης, η MORE.COM δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών του χρήστη ως εξασφάλιση της κράτησης, διατηρώντας το δικαίωμα να προβεί σε κάθε ενέργεια για τη χρέωση της συγκεκριμένης κάρτας με τα τέλη ακύρωσης της κράτησης που τυχόν προβλέπονται για το συγκεκριμένο αγαθό για το οποίο έγινε η κράτηση, άλλως με το αντίτιμο του αγαθού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή/και τους όρους του Τρίτου Παρόχου που παρέχει το συγκεκριμένο αγαθό.
• Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί κάρτα πληρωμών, της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος ή/και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση κάρτας πληρωμών τρίτου προσώπου, απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης ή συναίνεσης του νομίμου κατόχου αυτής.
• Η MORE.COM δικαιούται για λόγους ασφαλείας, να απορρίψει την παραγγελία του χρήστη και η έκδοση των εισιτήριων να μην ολοκληρωθεί ή να ακυρώσει τη συναλλαγή ή την παροχή του αγαθού/της υπηρεσίας. Η MORE.COM στο πλαίσιο αυτό, δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε, στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών, την προσκόμιση από οποιονδήποτε χρήστη όποιων στοιχείων θεωρεί το ίδιο απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή/και της κάρτας πληρωμών, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.), προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη των υπηρεσιών με αυτά του κατόχου της χρησιμοποιηθείσας κάρτας πληρωμών, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί από τη MORE.COM απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών. Η αποστολή οποιωνδήποτε εγγράφων που δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικό τρόπο, πραγματοποιείται σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της MORE.COM.
• Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την εξ αρχής εκκίνηση μιας συναλλαγής για αγορά υπηρεσιών που διατίθενται από τη MORE.COM ή/και απλώς την ολοκλήρωση της συναλλαγής με εξόφληση μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν . 3862/2010 (συμπεριλαμβανομένων Τραπεζών, Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, αλλά και φυσικών σημείων πώλησης/καταστημάτων που λειτουργούν ως Αντιπρόσωποι Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3862/2010), οι εν λόγω Πάροχοι δύνανται να χρεώνουν το Χρήστη/Πληρωτή με έξοδα συναλλαγής, σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική τους πολιτική, ανεξαρτήτως του μέσου ή τρόπου πληρωμής που θα επιλέξει ο χρήστης (δηλαδή μετρητά ή με κάρτα ή μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην υπηρεσία DIAS DEBIT υποστηρίζοντας πληρωμές μέσω Ταμείου, Internet Banking, Phone Banking και ΑΤΜ). Πλην των Τραπεζών, οι υπόλοιποι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών εφαρμόζουν κατά κανόνα έξοδα συναλλαγής €1,00 - €2,00/ συναλλαγή, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο Website πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 

Ζ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 

• Κάθε Τρίτος Πάροχος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τον ορισμό της δυνατότητας και της διαδικασίας ακύρωσης ή μεταβολής κράτησης ή προμήθειας αγαθού/υπηρεσίας που αυτός παρέχει, σύμφωνα με τους όρους που αυτός διαμορφώνει και δημοσιοποιεί σχετικά με τα αγαθά/υπηρεσίες που παρέχει.
• Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του ή το αγαθό το οποίο προμηθεύτηκε οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημά του το συντομότερο δυνατό απευθείας στον διοργανωτή του θεάματος (τα στοιχεία του οποίου είναι αναρτημένα στη σελίδα του κάθε θεάματος), εφόσον πρόκειται για εισιτήρια θεάματος, και στο support@more.com, εφόσον πρόκειται για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής, σύμφωνα με την πολιτική τους όρους του Τρίτου Παρόχου που ο ίδιος αποκλειστικά αποφασίζει και διαμορφώνει, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και το ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης. Επιπλέον του ποσού αυτού, η MORE.COM ενδέχεται να χρεώσει το κατά περίπτωση κόστος ακύρωσης ή μεταβολής της κράτησης ή του αγαθού, όπως αυτό ορίζεται ανά προϊόν και δημοσιεύεται στο Website.
• Επισημαίνεται ότι η αρχική αμοιβή/προμήθεια του MORE.COM για την ολοκλήρωση της κράτησης ή της προμήθειας του αγαθού δεν επιστρέφεται.
• Σε περίπτωση αυτόματης απόρριψης της κράτησης για λόγους ασφαλείας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται άμεσα στο χρήστη.
• Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής για λόγους ασφαλείας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται στο χρήστη σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Σχημάτων Καρτών.

 

Η) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

• Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη των υπηρεσιών μας απαιτεί κοινοποίηση προς τη MORE.COM των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτουμένων αγαθών, όπως ενδεικτικά π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό ελληνικού κινητού τηλεφώνου, στοιχεία κάρτας πληρωμών κλπ.
• Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων για την εκτέλεση κάθε συναλλαγής ο χρήστης παρέχει στη MORE.COM τη ρητή συγκατάθεσή του (opt-in) για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τον ως άνω σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του ν. 2472/1997 και της οικείας ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
• H MORE.COM λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων και τηρεί όλες τις αρχές σύννομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του υποκειμένου (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την ελληνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τις έγγραφες οδηγίες και την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα μας.
• Η MORE.COM και οι τρίτοι, διοργανωτές εκδηλώσεων, διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων, εφόσον ο συγκεκριμένος χρήστης έχει συναινέσει με σχετική δήλωσή του στην ιστοσελίδα μας, την οποία μπορεί ελεύθερα να ανακαλέσει οποτεδήποτε, άμεσα και εύκολα.
• Η ανάκληση της συναίνεσης γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα του χρήστη στη διεύθυνση dpo@more.com, προερχόμενο από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ». Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να πατήσει στην ένδειξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ» του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει λάβει.
• Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από τη MORE.COM, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dpo@more.com από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
• Η MORE.COM επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, η οποία γίνεται με τα ίδια εχέγγυα ασφάλειας και προστασίας που ισχύουν και για τη MORE.COM ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Την ίδια πρόσβαση μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει από τις διωκτικές και αστυνομικές αρχές βάσει του νόμου.
• Η MORE.COM επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει ή διαβιβάσει σε τρίτους ανωνυμοποιημένα τα στοιχεία που της γνωστοποιούνται με τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, όπως π.χ. για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς.
• Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες της MORE.COM, είτε αυτά έχουν επιλεγεί από τον Χρήστη είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματά της και του έχουν κοινοποιηθεί (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κωδικοί πληρωμής, κωδικοί παραγγελίας, κωδικοί πρόσβασης κ.ά.), είναι αυστηρά προσωπικά και ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τα προστατεύει από διαρροή, αντιγραφή, προσβολή και κοινοποίηση σε τρίτους.

 

Θ) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

• Η MORE.COM δεν εγγυάται ούτε πιστοποιεί, ρητά ή σιωπηρά, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα, ακρίβεια και σαφήνεια των πληροφοριών που αναρτώνται στο Website, συμπεριλαμβανομένων των τιμών και της ποιότητας των αγαθών/υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές που παρέχονται προς δημοσίευση από τρίτα μέρη ιδιαίτερα δε από Τρίτους Παρόχους, οι οποίοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες Κοινότητας, και η επιβεβαίωσή ή/και ο έλεγχος αυτών από τη MORE.COM ως προς τα ανωτέρω δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι εφικτός. Για το λόγο αυτό, η MORE.COM ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί αζημίως σε διορθώσεις, επικαιροποιήσεις ή/και όποιες άλλες μεταβολές στις εν λόγω πληροφορίες, εφόσον της ζητηθεί από τον πάροχο της πληροφορίας ή/και κατόπιν συναίνεσης αυτού, ακόμη και στην περίπτωση που η διόρθωση, η επικαιροποίηση ή μεταβολή αφορά ή/και επηρεάζει εκκρεμείς κρατήσεις. Σε κάθε περίπτωση, εάν υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε καταχώριση ή περιεχόμενο που μπορεί να παραβιάζει τις Οδηγίες Κοινότητας ή τους Όρους Χρήσης του MORE.COM , επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο report@more.com περιγράφοντάς μας την εκδήλωση ή το περιεχόμενο που πιστεύετε ότι δεν τηρεί τις Οδηγίες Κοινότητας. Θα εξετάσουμε κάθε αναφορά και, ανάλογα με τη φύση της, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
• Η MORE.COM δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την προβαλλόμενη διαθεσιμότητα των παρεχομένων αγαθών, αλλά εμφανίζει τις συγκεκριμένες πληροφορίες στο Website όπως του γνωστοποιούνται από τον εκάστοτε Τρίτο Πάροχο.
• Το MORE.COM δεν εγγυάται ούτε πιστοποιεί, ρητά ή σιωπηρά, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επάρκεια, καταλληλόλητα, ποιότητα, διαθεσιμότητα των αγαθών/υπηρεσιών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι, καθώς και για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τη MORE.COMή/και της εκπλήρωσης της παροχής προς τους χρήστες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν αξιώσεις αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση, η MORE.COMουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία (θετική και αποθετική), συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ευθύνης για: διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδων ή κερδών, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλεια της αναμενόμενης εξοικονόμησης, απώλεια φήμης, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία κάθε είδους και για οποιονδήποτε λόγο, η οποία οφείλεται ή αφορά στην πρόσβαση ή/και χρήση του Website και τα αγαθά που αποκτήθηκαν μέσω αυτού.
• Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ του χρήστη και της MORE.COMδύναται να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show) και των πιστοποιημένων σε αυτή -σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ- φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" (http://www.synigoroskatanaloti.gr).

 

Ι) ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

• Το επίσημο ωράριο λειτουργίας των κεντρικών γραφείων της MORE.COM και εξυπηρέτησης πελατών είναι από Δευτέρα έως και Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) από 10:00 έως 18:00. Παροχή πληροφοριών, εξυπηρέτηση πελατών για οποιοδήποτε θέμα (συμπεριλαμβανομένων αλλαγών και ακυρώσεων εισιτηρίων) ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα παρέχεται μόνο μέσω των καναλιών/τρόπων επικοινωνίας που προαναφέρθηκαν και εντός του ανωτέρω ωραρίου και όχι με φυσική παρουσία από τα γραφεία της MORE.COM .
• Το ωράριο λειτουργίας του Τμήματος Ακυρώσεων/Αλλαγών Εισιτηρίων είναι από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 10:00 έως 18:00 (εξαιρουμένων αργιών). Αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές / ακυρώσεις εισιτηρίων μπορούν να διεκπεραιωθούν αποκλειστικά εντός του συγκεκριμένου ωραρίου.
• Για οποιοδήποτε αίτημα πελάτη που υποβάλλεται εκτός του ωραρίου που αναφέρεται παραπάνω με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω e-mail ή Live Chat), ως ημερομηνία παραλαβής του θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με το είδος του αιτήματος και βάσει του ωραρίου λειτουργίας του αρμόδιου τμήματος που το εξυπηρετεί, όπως αναφέρθηκε στις ανωτέρω παραγράφους.

 

Κ) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η MORE.COM πραγματοποιεί προωθητικές ενέργειες παρέχοντας υπό μορφή δώρου διάφορες προσφορές στους καταναλωτές (π.χ. εκπτωτικά κουπόνια, δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες κ.ο.κ.)
Τα δώρα παρέχονται σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά, όρους ή / και περιορισμούς που θα περιγράφονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο www.more.com ή και στο όποιο άλλο υλικό προώθησης (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ.). Σε καμία περίπτωση το δώρο δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο τρόπο.
Η MORE.COM δύναται να αλλάξει, κατά την κρίση της, τα ειδικά χαρακτηριστικά, όρους ή/και περιορισμούς με τους οποίους παρέχει τα δώρα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς συναίνεση / συμφωνία των χρηστών.


Λ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


• Η MORE.COM επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους μονομερώς.
• Μη αποδοχή των παρόντων όρων ή παραβίαση αυτών εν όλω ή εν μέρει παρέχει το δικαίωμα στη MORE.COM να απορρίψει την κράτηση / αγορά του συγκεκριμένου χρήστη ή/και να αποκλείσει την πρόσβαση στο Website και στα αγαθά που παρέχονται μέσω αυτού. Οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και MORE.COM διέπονται από και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 


1.1 Ειδικοί Όροι Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίων Μεταφοράς  

Η MORE.COM ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής διάθεσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από τον πάροχο κάθε αγαθού ή/και τρίτο διαμεσολαβητή υπηρεσιών, καλουμένων στο εξής «Τρίτος Πάροχος», που προβάλλεται και γνωστοποιείται στο Website και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός, δηλαδή ο Τρίτος Πάροχος, θέτει, διαμορφώνει και γνωστοποιεί προς τους χρήστες των υπηρεσιών/αγαθών που παρέχει.


ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν ο χρήστης δεν λάβει κωδικό παραγγελίας (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης είτε με την αποστολή email είτε στο κινητό του), μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της MORE.COM, προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του ή όχι. Η MORE.COM δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια ή ζημία (θετική ή αποθετική) του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.
 

Α) ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

  

Για οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του ηλεκτρονικά μέσω του διαθέσιμου εργαλείου Live Chat στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, το συντομότερο δυνατό.

Στην περίπτωση αγοράς εισιτηρίων που είχε γίνει μέσω του website (online) ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του στη MORE.COM αποκλειστικά μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας.

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει την αγορά των εισιτηρίων του μέσω του Website, αλλά έχει υποβάλει το αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης απευθείας στην ακτοπλοϊκή εταιρία, η MORE.COM ουδεμία ανάμειξη έχει εφεξής για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος και καμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδων ή κερδών, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλεια της αναμενόμενης εξοικονόμησης, απώλεια φήμης, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία του χρήστη κάθε είδους και για οποιονδήποτε λόγο.

Για τις ενέργειες που θα χρειαστεί να γίνουν από τη MORE.COM προς διεκπεραίωση αιτημάτων αλλαγών/ακυρώσεων, εφαρμόζονται οι χρεώσεις που δημοσιεύονται 
πλέον της πιθανής επιβάρυνσης που θα ορίσει η ακτοπλοϊκή εταιρία για τη συγκεκριμένη αλλαγή/ακύρωση. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ακτοπλοϊκές εταιρίες ενδέχεται να έχουν ορίσει πρόσθετη επιβάρυνση που εξαρτάται από το είδους του ναύλου του εισιτήριου. Επίσης, ενδέχεται ο ναύλος του εισιτηρίου να μην επιδέχεται καθόλου καμίας αλλαγής ή ακύρωσης.

Στις περιπτώσεις ακύρωσης εισιτηρίων, ο χρόνος για την επιστροφή χρημάτων στο χρήστη εξαρτάται από τη διαδικασία επιστροφής των εκτυπωμένων εισιτηρίων, αφού έχει προηγηθεί η ακύρωση των εισιτηρίων, και κατά κανόνα διαρκεί από 2 έως και 3 ημέρες.
Το
Tμήμα Aκυρώσεων / Aλλαγών λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 μέχρι τις 18:00 (βλ. αναλυτικά ανωτέρω παράγραφο «ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η καταχώρηση του αιτήματος δεν συνεπάγεται αυτομάτως και υλοποίηση του. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να γίνουν τα εξής: Ένας εκπρόσωπος του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών θα επεξεργαστεί το αίτημά σας. Εφόσον είναι εφικτή η ακύρωση/αλλαγή, θα σας αποσταλεί
email με το ποσό της επιστροφής που δικαιούστε ή/και επιπλέον οδηγίες. Αφού αποδεχτείτε το κόστος απαντώντας στο email, θα ολοκληρωθούν οι αλλαγές. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ακύρωση / αλλαγή, θα σας σταλεί email με σχετική αιτιολογία.


Β) ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι χρήστες των υπηρεσιών φέρουν μόνοι τους και στο ακέραιο την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή, πριν την έναρξη του ταξιδιού τους, των κατάλληλων, έγκυρων και νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, φοιτητικό πάσο, διαβατήριο, άδεια διαμονής κ.ά.), σε συμμόρφωση με όλους τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, ταξιδιωτικές οδηγίες και προϋποθέσεις των χωρών αναχώρησης, προορισμού ή μετεπιβίβασης και των ακτοπλοϊκών εταιριών, και οφείλουν να είναι ενήμεροι για τις συνέπειες που η μη συμμόρφωση του χρήστη μπορεί να προκαλέσει τόσο στους ίδιους ή σε τρίτους. Η MORE.COM δεν φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τα έγγραφα που απαιτούνται και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, ταξιδιωτικές οδηγίες και προϋποθέσεις των χωρών αναχώρησης, προορισμού ή μετεπιβίβασης και των ακτοπλοϊκών εταιριών, καθώς και τις συνέπειες μη συμμόρφωσης των χρηστών. Η MORE.COM δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, περιουσιακή άλλου είδους ζημία ή απώλεια προκύπτει λόγω τυχόν αδυναμίας του χρήστη να επιτύχει την εξασφάλιση των κατάλληλων ταξιδιωτικών εγγράφων και τη συμμόρφωσή του προς τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, ταξιδιωτικές οδηγίες και προϋποθέσεις των χωρών αναχώρησης, προορισμού ή μετεπιβίβασης και των ακτοπλοϊκών εταιριών. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους χρήστες κατά τον προγραμματισμό του ταξιδιού τους να έχουν λάβει προηγουμένως από έγκυρες αρμόδιες πηγές (π.χ. Λιμεναρχείο, Ακτοπλοϊκή εταιρία κ.ο.κ.) κάθε σχετική πληροφορία που αφορά στους όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους.


Γ) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε περίπτωση που για λόγους ασφαλείας η παραγγελία του χρήστη απορριφθεί αυτόματα από το σύστημα της MORE.COM ή η έκδοση των εισιτήριων του χρήστη δεν μπορέσει να προχωρήσει εξαιτίας οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος στα ενδιάμεσα εμπλεκόμενα συστήματα, ακόμη και αν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εξόφληση της αξίας της παραγγελίας από την πλευρά του χρήστη, η MORE.COM  ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανή διαφορά αξίας που ενδέχεται να προκύψει στο κόστος του ναύλου, όταν το πρόβλημα επιλυθεί και τα εισιτήρια τελικώς εκδοθούν. 

Δικαίωμα Υπαναχώρησης σύμφωνα με το Ν. 2251/1994
Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών", όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (π.χ. μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου), ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, , υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, υπηρεσιών σχετιζόμενων με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης. Ως εκ τούτου, στη συγκεκριμένη εξαίρεση υπάγονται όλες οι Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Μεταφοράς που διατίθενται μέσω του
Website (ήτοι ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτων, κρατήσεις μεταφοράς με ταξί ), για τις οποίες οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης. 
1.2 Ειδικοί Όροι αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων


Η  MORE.COM  ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής κρατήσεων των θεαμάτων και αγαθών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από Τρίτους Παρόχους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αποκλειστικά αυτοί, δηλαδή οι Τρίτοι Πάροχοι, θέτουν, διαμορφώνουν και γνωστοποιούν στο ευρύ κοινό. 

H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών από τη  MORE.COM  πραγματοποιείται από όλα τα κανάλια του δικτύου της, δηλαδή είτε μέσω του website είτε μέσω άλλων σημείων παρουσίας του, φυσικών ή μη, ιδιόκτητων ή συνεργατών και υποπρακτόρων του. 
Επισημαίνεται ότι
  η  MORE.COM, στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού της ρόλου στον κλάδο των εισιτηρίων θεαμάτων, παρέχει στους συνεργαζόμενους Τρίτους Παρόχους ( π.χ. Διοργανωτές  ή/και  Παραγωγούς του κάθε θεάματος κ.ά.)  μόνο το πληροφοριακό του  σύστημα για την  κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων τους, χωρίς το ίδιο να εισπράττει το σχετικό αντίτιμο. Η είσπραξη του αντιτίμου από την κράτηση και έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων από οποιοδήποτε κανάλι της  MORE.COM (ηλεκτρονικό ή φυσικό δίκτυο, ιδιόκτητο ή συνεργατών και υποπρακτόρων του) και με οποιοδήποτε μέσο πληρωμής (π.χ. με κάρτα, μετρητά κ.ά.) πραγματοποιείται κατά κανόνα  μέσω του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 με τον οποίο συνεργάζεται ο κάθε Τρίτος Πάροχος στον οποίο και αποδίδεται απευθείας  το σύνολο των εισπράξεων ως νόμιμο Δικαιούχο αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου (Ν. 3862/2010). 

1.2.1 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν ο χρήστης δεν λάβει κωδικό συναλλαγής (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email, είτε στο κινητό του), μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της  MORE.COM , προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του ή όχι. Η  MORE.COM δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια ή ζημία (θετική και αποθετική) του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.

1.2.2 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Το κόστος κάθε αγαθού/υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω του Website καθορίζεται αποκλειστικά από τον αντίστοιχο Τρίτο Πάροχο και γνωστοποιείται μαζί με τους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη στη  MORE.COM . Η  MORE.COM ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαμόρφωση ή/και τις μεταβολές των τιμών αυτών. 

Ενδέχεται σε περιπτώσεις που η εμπορική πολιτική του Τρίτου Παρόχου το επιτρέπει, η  MORE.COM να έχει τιμή εισιτηρίου χαμηλότερη της τιμής που έχει ορίσει ο Τρίτος Πάροχος.

1.2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Κάθε Τρίτος Πάροχος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τον ορισμό της δυνατότητας και της διαδικασίας ακύρωσης ή μεταβολής κράτησης ή προμήθειας αγαθού/υπηρεσίας που αυτός παρέχει, σύμφωνα με τους όρους που αυτός διαμορφώνει και δημοσιοποιεί στο ευρύ κοινό. Κατά κανόνα, δεν παρέχεται η δυνατότητα ακυρώσεων, ενώ για την περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, εάν και εφόσον παρέχεται ως δυνατότητα από τον Τρίτο Πάροχο, συνήθως αυτή είναι εφικτή εντός ορισμένης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του Θεάματος που επέλεξε ο χρήστης. 
Οι χρήστες, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται πριν την αγορά τους να ζητήσουν εγγράφως από τη  MORE.COM  πληροφορίες για την πολιτική αλλαγών και ακυρώσεων που εφαρμόζει ο εκάστοτε Τρίτος Πάροχος. Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του ή το αγαθό το οποίο προμηθεύτηκε από το Website μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της  MORE.COM  είτε
μέσω email στη διεύθυνση support@more.com είτε ηλεκτρονικά επικοινωνώντας μέσω του διαθέσιμου εργαλείου Live Chat στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής, σύμφωνα με την πολιτική και τους όρους του Τρίτου Παρόχου, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και το ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, o χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον Τρίτο

Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε και στην παράγραφο 1.2 ανωτέρω, η MORE.COM WeRealize δεν εισπράττει το αντίτιμο των συναλλαγών για την κράτηση και έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων Τρίτων Παρόχων,  δεν δύναται  να  πραγματοποιήσει επιστροφή  χρημάτων στους καταναλωτές  για οποιοδήποτε λόγο, οι δε καταναλωτές ουδεμία τέτοια αξίωση δύνανται να έχουν από τη MORE.COM . Τυχόν αξιώσεις των χρηστών της υπηρεσίας (ήτοι των καταναλωτών) δύνανται να υποβάλλονται απευθείας στον εκάστοτε Τρίτο Πάροχο που έχει εισπράξει


Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (π.χ. μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου), ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες σχετιζόμενες με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης. Ως εκ τούτου, στην ανωτέρω εξαίρεση υπάγονται και τα εισιτήρια παντός είδους θεαμάτων και δραστηριοτήτων αναψυχής που διατίθενται μέσω του Website, για τις οποίες οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης. 

 


1.2.4 ΌΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ1. Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

2. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.

3. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

4. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης, δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.

5. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing για λόγους ασφαλείας.

6. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Επίσης, διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της εκδήλωσης.

7. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα σημεία που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης.

8. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριανταπέντε (35) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.

9. Στην περίπτωση που με το ίδιο εισιτήριο εξασφαλίζεται η είσοδος/παρακολούθηση περισσοτέρων εκδηλώσεων, happenings κλπ, παραστάσεις, συναυλίες (λ.χ. Festival) και ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή μεμονωμένου καλλιτέχνη, ο θεατής αποδέχεται ότι θα του επιστραφεί το ανάλογο (κατ' ισομοιρία) τμήμα του εισιτηρίου και ότι ο Διοργανωτής δεν δεσμεύεται από εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονωμένου) του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση.

10. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.

11. Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού - χρήστες που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές. Οι χρήστες, αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους, αποδέχονται και το ανωτέρω ενδεχόμενο και δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους προς τούτο.

12. Σε περίπτωση αγοράς μειωμένου εισιτηρίου (φοιτητικού, νεανικού, ανέργων κ.λ.π.), ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του, προς επίδειξη στην είσοδο της εκδήλωσης, την αντίστοιχη ταυτότητα / πιστοποιητικό (φοιτητικό πάσο, κάρτα ΔΥΠΑ κ.λπ.).1.2.5 Συνδρομητικά Πακέτα Υπηρεσιών/Προϊόντων 

1. Η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε συνδρομητικά πακέτα με περιεχόμενο (υπηρεσίες/προϊόντα) που καθορίζεται και παρέχεται απο τρίτους παρόχους.

2. Η αγορά συνδρομητικού πακέτου προϋποθέτει την αποδοχή των Όρων Χρήσης και συνεπάγεται τη σύναψη συμφωνίας για συνδρομή, η οποία ανανεώνεται αυτόματα για κάθε περίοδο που έχει οριστεί εκτός και εάν ακυρωθεί απο τον χρήστη. 

3. Η πληρωμή για τα συνδρομητικά πακέτα πρέπει να πραγματοποιούνται με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής που παρέχονται στο Website. Προκειμένου ο χρήστης να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, πρέπει να αποδεχτεί τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής. 


4. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συνδρομή τους μέσω του Website οποτεδήποτε, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που καθορίζονται απο τον τρίτο πάροχο. Η ακύρωση θα αφορά την ανανέωση της συνδρομής. Δεν παρέχονται επιστροφές για τις ήδη πραγματοποηθείσες πληρωμές. 

5. Η more.com δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν διακοπές υπηρεσιών ή οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται απο τρίτους παρόχους.  

6. Η συνδρομή θα ανανεώνεται αυτόματα στο τέλος κάθε περιόδου συνδρομής, εκτός και αν  χρήστης ακυρώσει τη συνδρομή του πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου.

7. Κατά τη διαδικασία αυτόματης ανανέωσης, πραγματοποιείται έλεγχος του υπολοίπου στον λογαριασμό ή την πιστωτική κάρτα που ο χρήστης έχει καθορίσει για την πληρωμή της συνδρομής. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο στον λογαριασμό ή την πιστωτική κάρτα είναι ανεπαρκές, ο χρήστης θα λαμβάνει ειδοποίηση εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της συνδρομής, προκειμένου να διαθέσει το απαραίτητο ποσό για την ανανέωση της συνδρομής. Κατόπιν αυτής της ειδοποίησης, εάν το υπόλοιπο στον λογαριασμό ή την πιστωτική κάρτα εξακολουθεί να μην είναι επαρκές για την αυτόματη ανανέωση, η συνδρομή δεν θα ανανεώνεται.
 


1.2.6 Ειδικοί Όροι Έκδοσης
 Vouchers εισόδου Θεαμάτων στο πλαίσιο της Δράσης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 


1.1. Στο πλαίσιο της δράσης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» (εφεξής η «Δράση»), για συγκεκριμένα θεάματα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, τα οποία συμμετέχουν στη Δράση, όπως εκάστοτε γνωστοποιούνται στο more.com, η έκδοση vouchers εισόδου θα πραγματοποιείται έναντι μηδενικού για τον Παραγωγό αντιτίμου. 

1.2. Oι χρήστες που επιθυμούν να προμηθευτούν vouchers εισόδου για τα ως άνω θεάματα της Δράσης θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία κράτησης διαδικτυακά. Κατά το βήμα ολοκλήρωσης της κράτησης, κάθε Χρήστης θα εισφέρει για τους σκοπούς της Δράσης ανά παραγγελλόμενο voucher εισόδου ποσό της επιλογής του από πέντε (5) ευρώ κατ’ ελάχιστον, ανάλογα με το θέαμα, έως και χίλια (1000) ευρώ κατά το μέγιστο. 

1.3. Για κάθε τέτοια εισφορά του, ο χρήστης εντέλλει τo συνεργαζόμενο με τη Δράση, Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος «VIVA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ» (VIVA PAYMENTS) να εκδίδει για λογαριασμό του ανά voucher εισόδου ένα προπληρωμένο κουπόνι ηλεκτρονικού χρήματος (e-money voucher) ισόποσης με την εκάστοτε εισφορά νομισματικής αξίας.

1.4. Η νομισματική αξία του e-money voucher που θα εκδίδει η VIVA PAYMENTS κατ’ εντολή του χρήστη, θα εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», ενδεικτικά για την αγορά/ προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης που θα διανέμονται σε ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού ή σε νομικές οντότητες που σκοπό έχουν τη φροντίδα και υποστήριξη των Ομάδων αυτών (π.χ. νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία) ή/και για την προσφορά πάσης φύσεως εξοπλισμού, οχημάτων ή μηχανημάτων ή άλλων ειδών που εξυπηρετούν το έργο φορέων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που ενεργοποιούνται στους τομείς υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

1.5. H έκδοση κάθε e-money voucher θα λαμβάνει χώρα είτε με χρέωση κάρτας πληρωμών του χρήστη είτε με χρέωση του λογαριασμού Viva.com που ο ίδιος τηρεί στη VIVA PAYMENTS.

1.6. H εξαργύρωση της αξίας των e-money vouchers των χρηστών κατά τα αναφερόμενα στο 1.4 ανωτέρω, θα πραγματοποιείται εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών. Η επιλογή των Επιχειρήσεων και των ειδών που θα προμηθεύονται οι Φορείς με την αξιοποίηση των εισφορών των Χρηστών θα γίνεται καθ’ υπόδειξη της Δράσης. 

1.7. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τους παρόντες όρους, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τη VIVA PAYMENTS στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@viva.com.

1.8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί Όροι που αναρτώνται  στo http://more.com/terms

 


1.2.7 «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» -ΕΙΔΙΚΟΙ
OΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ E-MONEY VOUCHERS


1.1. Στο πλαίσιο της δράσης του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» (εφεξής «Δράση»), για κάθε αγορά εισιτηρίου ο
xρήστης συναινεί και εντέλλει τo συνεργαζόμενο με τη Δράση, Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος «VIVA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ» (VIVA PAYMENTS) να προβεί στην χρέωση του μέσου πληρωμής που χρησιμοποιεί για την αγορά του εισιτηρίου, με ποσό της επιλογής του μεταξύ €2,00 και €1.000, επιπλέον του αντιτίμου του εισιτηρίου, ως εισφορά που θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» στο πλαίσιο της Δράσης (εφεξής «εισφορά»). Αμέσως μετά τη χρέωση του χρήστη, η εισφορά αυτή θα αποθηκεύεται σε προπληρωμένο κουπόνι ηλεκτρονικού χρήματος (e-money voucher) ισόποσης αξίας, εκδόσεως της VIVA PAYMENTS. 

1.2. Η αξία του e-money voucher που θα εκδίδει η VIVA PAYMENTS κατ’ εντολή του χρήστη έναντι της εισφοράς του, θα εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» για την αγορά/προμήθεια ενδεικτικά τροφίμων, φαρμάκων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία εν συνεχεία θα διανέμονται σε ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού ή σε νομικές οντότητες ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που σκοπό έχουν τη φροντίδα και υποστήριξη των Ομάδων αυτών (π.χ. νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία) ή/και για την προσφορά πάσης φύσεως εξοπλισμού, οχημάτων ή μηχανημάτων ή άλλων ειδών που εξυπηρετούν το έργο φορέων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που ενεργοποιούνται στους τομείς υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος. 

1.3. H εξαργύρωση της αξίας του e-money voucher εκδόσεως της VIVA PAYMENTS έναντι της εισφοράς του Χρήστη, κατά τα αναφερόμενα στο 1.2 ανωτέρω, θα πραγματοποιείται εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα κάθε εκδήλωση. Η επιλογή των Επιχειρήσεων και των ειδών που θα προμηθεύονται οι Φορείς με την αξιοποίηση της εισφοράς θα γίνεται καθ’ υπόδειξη της Δράσης. 

1.4. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τους παρόντες όρους, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τη VIVA PAYMENTS στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@viva.com.

1.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί Όροι αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων που αναρτώνται στο  http://more.com/terms


 

1.2.8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ STREAMING 


1.1 Ο χρήστης του εισιτηρίου, μέσω κωδικού που φέρει αυτό, αποκτά πρόσβαση σε σύστημα μετάδοσης μέσω του διαδικτύου («streaming»). 

1.2. Η ανωτέρω πρόσβαση καθίσταται διαθέσιμη από τον Τρίτο Πάροχο στο χρήστη εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου (ημέρα, ώρα έναρξης και λήξης προσέλευσης και διεξαγωγής της εκδήλωσης) και αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δύναται να διατίθεται μέσω σχετικής ιστοσελίδας της  MORE.COM. 

1.3. Ο χρήστης, δια της πρόσβασής του στον ιστότοπο διεξαγωγής της διαδικτυακής μετάδοσης, αποδέχεται τους όρους χρήσης που διέπουν τον εν λόγω ιστότοπο.  

1.4. Η MORE.COM  λειτουργεί αποκλειστικά ως σημείο διάθεσης των εισιτηρίων και ως ιστότοπος φιλοξενίας για την προβολή των εκδηλώσεων μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει το  streaming, στις περιπτώσεις που αυτό παρέχεται. Μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετάδοση της εκδήλωσης, το περιεχόμενό της και την υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση αυτής είναι ο Τρίτος Πάροχος της εκδήλωσης. 

1.5. Στο πλαίσιο λήψης της υπηρεσίας, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εξασφαλίσει σταθερή και απρόσκοπτη σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και κατάλληλο εξοπλισμό (ενδεικτικά, προσωπικό υπολογιστή, smartphone, tablet κλπ.) και λογισμικό (ενδεικτικά, browser). Τόσο η MORE.COM  όσο και ο Τρίτος Πάροχος της εκάστοτε εκδήλωσης ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι του χρήστη για τυχόν προβλήματα του χρησιμοποιούμενου από το χρήστη εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και της σύνδεσής του στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ανεπάρκειας της ταχύτητας αυτής. 

1.6. Ο χρήστης δύναται να εξαργυρώσει το εισιτήριο με χρήση του αναγραφόμενου σε αυτό κωδικού μόνο σε μία (1) συσκευή, ενώ δύναται να διακόψει την προβολή στο αρχικό μέσο προβολής και να συνεχίσει την προβολή σε άλλο μέσο. Διευκρινίζεται δε ότι η δυνατότητα προβολής είναι εφικτή μέσω μιας (1) μοναδικής διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) κάθε φορά και δεν είναι επιτρεπτή η ταυτόχρονη προβολή σε άνω του ενός (1) μέσου προβολής ή  IP διεύθυνσης. Επίσης, η πρόσβαση στην εκδήλωση μέσω streaming παρέχεται στο χρήστη αποκλειστικά για ιδιωτική/οικιακή χρήση. 

1.7. Απαγορεύεται απολύτως και είναι παράνομη η καταγραφή, η αναμετάδοση ή η εκμετάλλευση της εκδήλωσης από το χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο και τα πνευματικά δικαιώματα της προβολής μέσω streaming ανήκουν αποκλειστικά στον Τρίτο Πάροχο της εκδήλωσης και λοιπούς συντελεστές, σύμφωνα με το νόμο. 

1.8. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προβολής της εκδήλωσης μέσω streaming για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο χρήστης θα ενημερώνεται σχετικά με το ενδεχόμενο εκ νέου προβολής ή επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου από τον Τρίτο Πάροχο ή μέσω της MORE.COM, βάσει των οδηγιών που η τελευταία θα λάβει εκ μέρους του Τρίτου Παρόχου. 

1.9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Ειδικοί Όροι αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων που αναρτώνται στο https://www.more.com/terms/
 
1.3 Ειδικοί Όροι αγοράς προϊόντων ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας


Η MORE.COM, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, λειτουργεί νομίμως και ως μεταπωλητής τηλεπικοινωνιακών προϊόντων Τρίτων Παρόχων, μέσω του δικτύου διανομής της, διαθέτοντας πλήρως αυτοματοποιημένους μηχανισμούς διαχείρισης και διανομής κωδικών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας. 

1.3.1 ΑΓΟΡΑ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ


Οι χρήστες προϊόντων κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου δύνανται μέσω του δικτύου της MORE.COM (είτε μέσω του website είτε μέσω άλλων σημείων παρουσίας της, φυσικά ή μη, ιδιόκτητα ή συνεργατών και υποπρακτόρων της) να προμηθευτούν κωδικούς ανανέωσης χρόνου ομιλίας.

Η αξία των κωδικών ορίζεται κάθε φορά αποκλειστικά από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Η αγορά των κωδικών δύναται να πραγματοποιηθεί με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής που η MORE.COM  υποστηρίζει ανά κανάλι διάθεσης των κωδικών στο καταναλωτικό κοινό.

Ο χρήστης, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν κατά την αγορά του, ενεργοποιεί τον κωδικό του στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που έχει επιλέξει, ώστε αντίστοιχα να μεταφερθεί η αξία αγοράς στο κινητό του.

Η κατανάλωση του χρόνου ομιλίας που αντιστοιχεί στο αγαθό που επέλεξε ο χρήστης γίνεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει το εκάστοτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που έχει επιλέξει ο χρήστης.


1.3.2 ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Λόγω της φύσης του παρεχόμενου αγαθού ρητά ορίζεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής και κατ' επέκταση την αποστολή και γνωστοποίηση του κωδικού στο χρήστη, η υπηρεσία έχει παρασχεθεί πλήρως και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να γίνει ακύρωση της συναλλαγής και επιστροφή χρημάτων ούτε εφαρμόζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε.


1.3.3 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η MORE.COM, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, λειτουργεί ως μεταπωλητής των κωδικών, ως αυτοί του παρέχονται από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, και ευθύνεται για την ασφαλή φύλαξή τους και την προσήκουσα παράδοσή τους στους χρήστες που αιτούνται τα συγκεκριμένα αγαθά. Κατ’ επέκταση, η MORE.COM δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αγαθού καθαυτού.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ως προς το παρεχόμενο αγαθό, ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στον Τηλεπικοινωνιακό του Πάροχο. Σε τέτοια περίπτωση, η MORE.COM θα παράσχει κάθε πληροφορία που θα της ζητηθεί για την επίλυση του όποιου τυχόν προβλήματος ανακύψει.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον κωδικό που έχει προμηθευτεί από τη MORE.COM και η MORE.COMδεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκληθεί στο χρήστη σε περίπτωση απώλειας του κωδικού του ή χρήσης του από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο ή μη.

Ανωτέρα Βία: H παράδοση του αιτούμενου αγαθού στο χρήστη προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υποδομών τρίτων παρόχων τα οποία είναι εκτός ελέγχου της MORE.COM. Η MORE.COM δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε μη έγκαιρη παράδοση στο χρήστη του αγαθού που αιτήθηκε εξαιτίας λόγων, την επέλευση των οποίων δεν μπορεί να ελέγξει ή/και εξαιτίας δηλαδή λόγων ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων παρόχων κ.λπ.


2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

2.1 Δημιουργία Λογαριασμού

2.1.1 Εφόσον ο χρήστης επιλέξει τη δημιουργία λογαριασμού, τα στοιχεία που παρέχει στο Website κατά τη δημιουργία λογαριασμού είναι: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό στο Website με τη χρήση υφιστάμενου λογαριασμού του σε κάποιον τρίτο πάροχο (π.χ. Google, Gmail, Facebook κλπ). 

2.1.2 Κατόπιν της δημιουργίας του λογαριασμού, ο χρήστης δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να παρέχει επιπλέον στοιχεία του, όπως ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, φωτογραφία. 

2.1.3 Κατά τη δημιουργία λογαριασμού, ο χρήστης οφείλει να παρέχει ακριβή, ενημερωμένα και αληθή στοιχεία. 

2.1.4 Η δημιουργία του λογαριασμού ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση του λογαριασμού του χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και την επιλογή ενός κωδικού πρόσβασης (password), εφόσον η δημιουργία λογαριασμο δεν έχει πραγματοποιηθεί με τρίτο πάροχο. 

2.1.5 Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού του και δεν πρέπει να τον κοινοποιεί σε τρίτους. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του, υπάρχει η δυνατότητα επανάκτησής του εισάγοντας το email, το οποίο ο χρήστης έχει δηλώσει. Σε καμία περίπτωση, η MORE.COM δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 


2.2 Χρήση Λογαριασμού

2.2.1 Ολοκληρώνοντας τη δημιουργία λογαριασμού και χρησιμοποιώντας αυτόν, ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί με όλους τους όρους και τις πολιτικές χρήσης του Website. 

2.2.2 Ο χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του με υπευθυνότητα και σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες νομικές προδιαγραφές. 

2.2.3 Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων και πολιτικών χρήσης του Website, η MORE.COM διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού του από το Website ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση του χρήστη. Η MORE.COM μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της αυτό σε περιπτώσεις χρήσης υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων του χρήστη, παροχής παραπλανητικών, ανακριβών ή εσφαλμένων στοιχείων ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μέσων πληρωμής. Εφόσον έχει διαγραφεί ο λογαριασμός του χρήστη, η εκ νέου δημιουργία λογαριασμού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον το επιτρέψει η MORE.COM κατά την κρίση της. 

2.2.4 Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την άμεση ενημέρωση στο Website κάθε αλλαγής των προσωπικών του στοιχείων, όπως αναφέρονται ανωτέρω στο 1.1. 


2.3 Διαγραφή Λογαριασμού

3.1 Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει αίτημα διαγραφής του λογαριασμού του οποτεδήποτε επιθυμεί μέσω του Website. 

2.3.2 Η διαγραφή του λογαριασμού ενδέχεται να απαιτεί ταυτοποίηση του χρήστη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει γίνει η εγγραφή του. 

2.3.3 Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαγραφής του λογαριασμού δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της και ο χρήστης δεν μπορεί να επανακτήσει τον λογαριασμό του. Η διαγραφή του λογαριασμού μπορεί να ανακληθεί μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβεβαίωσης. 

2.3.4 Η διατήρηση και η διαγραφή στοιχείων, σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής του λογαριασμού, περιγράφεται στην Πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 


2.4 Τροποποίηση Όρων και Παρακολούθηση των αλλαγών

2.4.1 Η MORE.COM διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης Website και τις πολιτικές της. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να παρακολουθεί τους όρους και τις αλλαγές πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάζουν τη χρήση του λογαριασμού.