Επίσκεψη στο Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις