ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ"/ Παιδιά 5-8 ετών
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις