ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις