Βασίλης Παπακωνσταντίνου, 50 χρόνια
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις