Μελίνα Κανά στον Μύλο Θεσσαλονίκης, μαζί της ο Αλέξανδρος Κτιστάκης & ο Γιάννης Λίταινας
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις