Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις