Συναυλία της «Σχεδίας»
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις