Λένα Πλάτωνος ζωντανά στην Τεχνόπολη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις