Λάκης Παπαδόπουλος & Χρονίρ - Θέατρο Βουνού, Καστοριά Σάββατο 24 Ιουλίου 2021
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις