Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω / Γιώργος Νταλάρας
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις