“Καρδιά Μισή”  Χρίστος Θεοδώρου, Βικτωρία Ταγκούλη & Πολυξένη Καράκογλου
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις