ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ  στο Μακεδονικόν
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις