Eton

Men's Pre-Tied Tonal Paisley Bow Tie

Eton bow tie in tonal paisley. Pre-tied; adjustable. Silk/nylon. Made in Italy.