Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020 19:00

Ο Τζόνι πήρε το όπλο του - Προβολή Online

Διάρκεια: 1 ώρα

Δείτε πληροφορίες για την εκδήλωση

Χρήσιμες πληροφορίες

  1. Ο κωδικός barcode που απαιτείται για την είσοδό σας, βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία του εισιτηρίου. Είναι ο 10ψήφιος κωδικός που αναγράφεται κάτω από τον γραμμωτό κωδικό (barcode).
  2. Η σελίδα προβολής της παράστασης θα παραμείνει διαθέσιμη για είσοδο (log in) των πελατών έως τις 00:00 ακριβώς. Σε περίπτωση που μέχρι εκείνη την ώρα, έχετε πραγματοποιήσει είσοδο με τον κωδικό σας, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο κανονικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αποσύνδεσης σας από την σελίδα μετά τις 00:00, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά είσοδο με τον κωδικό σας.
  3. Απαγορεύεται αυστηρά η μαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση, φωτογράφηση μέρους ή/και όλης της παράστασης & κάθε χρήση οπτικοακουστικών μέσων καταγραφής.
Η ημερομηνία της διαδικτυακής μετάδοσης έχει παρέλθει