ΠΙΝΟΚΙΟ & ΤΖΕΠΕΤΟ  ένα ''αληθινό'' παραμύθι!.
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις