2ο Πρότυπο ΓΕΛ «Λευκός Πύργος»
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις