Εφηβική Θεατρική ομάδα «Γεια Χαρά»
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις