Κήπος ΑΜΚΕ, ομάδα εφηβικού θεάτρου
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις