Μουσικό Σχ. & Θεατρική Αναζήτηση Πτολεμαΐδας
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις