Η ΦΡΙΚΑΝΤΕΛΑ του Ευγένιου Τριβιζά στην Θεσσαλονίκη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις