«Κωσταλέξι» στo Δημοτικό Θέατρο Νάουσας
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις