ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- TΟ ΤΑΓΚΑΛΑΚΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις