Θάλαμος Νο 6. Ο Τσεχωφ και ο αγώνας της γυναίκας ενάντια σε κάθε μορφή βίας .
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις