Στη Σμύρνη κάποτε του Θανάση Σάλτα
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις