'Οφις και κρίνο, του Ν.Καζαντζάκη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις