Μύλος των Ξωτικών-Καλαμπάκα-Μετέωρα, διήμερη εκδρομή
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις