Κινηματογράφος Απόλλων Κόρινθος
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις