Μικρά Οινοποιεία, Μεγάλα Κρασιά 2023 ΣΜΟΕ
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις