Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ - Ν. ΚΥΡΙΟΣΟΓΛΟΥ: ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις