Γιώργος Καρράς Eightball Club Thessaloniki
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις