Σουήνυ Τοντ, ο δαιμόνιος κουρέας της οδού Φλητ
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις