1906, "Ένα Τραγούδι για την Θράκη"
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις