Λεξ live στην Θεσσαλονίκη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις