Β. Παπακωνσταντίνου - Χ. Θηβαίος, Περιοδεία
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις