Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης και Γιώργος Χατζηνάσιος (50 Χρόνια μουσικής διαδρομής)
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις