Τα Πέρα Πλάσματα - «3 χρόνια Πέρα Πλάσματα»
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις