Άγουρα κεράσια, Θέατρο Σοφούλη
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις