Εφημερία - κουκλοθέατρο για ενήλικο κοινό
Δεν υπάρχουν ενεργές εκδηλώσεις